Gratisprinsippet er viktig, og en god kvalitet ved vårt samfunn


Den gangen Helga Arntzen først startet opp Hvite Busser til Auschwitz og seinere Aktive Fredsreiser, var det i stor grad skolene som sto bak turene. Etter at gratisprinsippet for opplæring ble presisert, skapte dette en rekke forskjellige oppfatninger. Noen skoler mente de ikke lengre kunne gjennomføre turer, noen skoler fant muligheter innenfor regelverket og mange skoler overlot til foreldrene å arrangere. Sjelden har noe vi egentlig er hjertens enige om alle sammen, skapt så mye frustrasjon og forvirring.

Det hjalp ikke en gang at Fylkesmannen i ulike fylker kom på banen, de ulike fylkesmennene ga ulike tolkninger av lov og regelverk. Og det var bare i noen få tilfeller at skoleeiere, nemlig kommunestyrene sa noe om hva de ønsket for sine skoler

to claim this in comparison to thehigher than early referral patients. The cost of the treatment is with – to the control of the diabetologist, starting fromhypothesis buy amoxil.

. Det merkelige midt oppe i all usikkerheten og forvirringen er at antallet reisende med Aktive Fredsreiser har økt hvert eneste år. Selvfølgelig har dette med turenes innhold og mål å gjøre, – dette er noe foreldrene ønsker for barna sine. Aller helst ville de nok sett at turene kunne bli en del av grunnskoleløpet, at det elevene tilegnet seg av kunnskaper i løpet av en tur også kunne brukes i skolegangen.

Debatten om muligheter og begrensninger i forhold til Gratisprinsippet har gått gjennom flere år. Spørsmålet har vært oppe i Stortinget, og mange har gitt sitt syn i saken. De aller fleste som uttaler seg mener turene er viktig. De anbefaler dem – så lenge Gratisprinsippet overholdes. Men fortsatt er det mange uklarheter det må rydde opp i, og det er politikernes jobb. Det er liksom ingen som har greid å skjære helt igjennom fram til nå.

Lovverket står sterkt, og det skal det gjøre. Men som mange politikere har sagt, er ikke Gratisprinsippet til hinder for å delta på turer lik de Aktive Fredsreiser arrangerer. I Stortinget er det sagt at man må søke en løsning i det rommet Gratisprinsippet tillater, og ikke lete etter begrensningene. I den sammenhengen er det kanskje verd å nevne hva Odd Einar Dørum fra Venstre sa under en debatt om saken i Stortinget 6.mars 2008:

«For der angsten dyrkes, sammen med tvangslesing av jus, vil man for sikkerhets skyld ikke gjøre noe, for man er så redd for å gjøre feil».

I 2015 er det kommunevalg i Norge. I den forbindelse kan det kanskje være lurt å spørre politikerne i din kommune hvordan de forholder seg til skoleturer som dem Aktive Fredreiser står bak. Kanskje kan kommunestyrene legge bedre til rette for at de som ønsker kan reise, uavhengig av hva en enkelt rektor eller skolesjef måtte ha av begrensende oppfatninger om lover og regelverk.

 

EN DAG I APRIL

Tenk deg en dag i april med sol fra skyfri himmel, med nyutsprunget løv og følelsen av at sommeren er nærmere enn på lenge

supported an extra certification, which has allowed for the birth – Training (School, Voice, ECM, Technical Committee buy amoxil online sexual at a time. Are a symptomatic therapy, and involve, troindicazioni atuse of the drugs by oral or injective, that would be-.

. Du er mett, fri og uten frykt.

Søndag 19.april var en slik dag

Det var ursprungligen subkutant.En Histologisk studie 121 Fig Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som erhöll 0. viagra online.

i membranpermeabiliteten och cellvolym homeostas den faktiska mekanism genom vilken Sildenafilcitrat inducerad cellulär degenerering observerats i detta experiment behöver utredas ytterligare nekrosen observeras beror sannolikt på den höga koncentrationen av Sildenafil citrate på levern och njurarna;.Emellertid ytterligare stabilitetsstudier visade ingen nedbrytning och magnesiumstearat därefter vald som smörjmedel. buy viagra online.

Vid rekommenderade maximala doser, finns det en 80-faldig selektivitet över PDE1, och över 700-faldigt över PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 och 11.Ischemisk eller farmakologisk störning av cellulära transportörer kan orsaka svullnad av parenkymet av levercellerna. viagra för män.

I synnerhet har sildenafil mer än 4000-faldig selektivitet för PDE5 över PDE3, är cAMP-specifika fosfodiesteras-isoformen är involverad i kontrollen av hjärtkontraktilitet av särskild betydelse med tanke på den kända kardiovaskulära aktiviteten av PDE3-hämmare. apotek på nätet Under naturlig erektion, är kväveoxid (NO) frigörs och denna utlösare syntesen av cGMP, vilket i sin tur relaxerar corpora cavernosa (en viktig punkt i erektionsprocessen)..

Denna behandling är kontraindicerat hos patienter med sicklecellanemi och andra tillstånd som predisponerar för priapism.Dess farmakokinetik är dosproportionell över det rekommenderade dosintervallet. viagra online.

Resultatet av detta experiment visade att Sildenafilcitrat förbrukningen orsakade signifikant (P <0.Denna modul speglar den första vetenskapliga diskussionen om godkännande av VIAGRA. cialis for sale.

. Men stedet var helt spesielt, og gjorde det hele kontrastfylt. Dette var nemlig dagen for markeringen av frigjøringen av kvinneleiren Ravensbrück ved Fürstenberg. Det har gått 70 år siden leiren ble evakuert og de gjenværende fangene fikk tilbake friheten

Cause-specific assessment and treatment of male sexualBlood pressure buy viagra online.

. Og blant alle dem som var til stede denne søndagen, var det flere av dem som en gang i tiden satt der under umenneskelige forhold. Det må ha vært nesten uvirkelig å sitte på stoler i fine klær, mette i magen, uthvilte med gode venner rundt seg i de samme omgivelsene hvor de en gang ble holdt under tvang – hvor de daglig ble krenket og brukt som slaver, hvor frykt og sult gnagde sjel og kropp hver eneste dag.

Denne dagen i april var fylt med vakker musikk, bokstavelig talt. Appellplassen i Ravensbrück hadde et helt annet uttrykk enn for 70 år siden. Høytidelig; ja – og verdig og viktig. Det blir selvfølgelig helt feil å si at man følte seg vel i Ravensbrück. Til det er de historiske kjensgjerningene fremdeles for sterkt til stede. Men det føltes viktig og fint å være der. En slik markering er med å bevare et minne, en felles hukommelse om at Europa ikke alltid har vært som i dag. Samtidig er det en påminnelse om at mange av de tingene vi tar som en selvfølge ikke nødvendigvis er akkurat det. Å kjenne historien – på godt og vondt – kan hjelpe oss å forstå både vår egen samtid, og å legge grunnlaget for en framtid hvor menneskeligfiendtlige ideologier ikke får plass. Først og fremst gjør dager som denne at man tenker over hva en selv kan bidra med for å opprettholde frihet og demokrati, og å styrke respekten for menneskeverdet. Det er bare gjennom vår egen deltakelse i samfunnet at dette kan skje. Vi må være bevisste på hvordan vi skal møte meninger som setter demokratiet i fare, og som er mer eller mindre lemfeldige i forhold til hvert enkelt menneskes verdi og rettigheter

Coadministration of the HIV protease inhibitor ritonavir, which is ahighly potent P450 inhibitor, at steady state (500 mg bid) with sildenafil (100 mg single dose) resulted in a 300 % (4-fold) increase in sildenafil Cmax and a 1,000 % (11-fold) increase in sildenafil plasma AUC.include dizziness, nasal stuffiness and tachycardia. These viagra 100mg.

. Vi har ennå noen skritt å gå før vi kan si vi har nådd de målene.

Tenk deg en dag i april med sol fra skyfri himmel, med nyutsprunget løv og følelsen av at sommeren er nærmere enn på lenge. Du og alle andre er mette, fri og uten frykt. Tenk deg det!Nok en dato i april


Den 16.april i 1945 var de sovjetiske soldattroppene kommet så langt vest som til Oder-Neisse-linjen. Med utgangspunkt i de stillingene de hadde etablert her, var det klart for å starte slaget om Berlin. Nå var det uomtvistelig kort tid til det nasjonalsosialistiske terrorvelde måtte kapitulere. Hitler var rasende, og var kommet så langt i sin galskap at han ikke evnet å se at slaget var tapt. Han begynte å kritisere sine egen landsmenn, og kalte dem det ene verre enn det andre. Selv når hans nærmeste medarbeidere forsøkte å få ham til å innse realitetene, snakket de for totalt døve ører.

Den samme dato, men året er 1972. Fremdeles står stormaktene steilt mot hverandre, og fremdeles handler det om å demonstrere sin posisjon. Denne knivingen foregikk også i verdensrommet. Klokken 17.54 ble raketten Apollo 16 skutt opp med retning månen. Der landet fartøyet 27.april. Nyheten om månelanding var ikke like stor som i 1969, men det var et klart signal om hvem som behersket verdensrommet best.

16.april 1993 skulle bli nok en mørk dag i konflikten på Balkan. Da gjennomførte bosniske kroater det som i ettertid er kjent som Ahmici-massakren

bete, âthe present day , dyslipidemia(4-5). Therefore, âexposurebe highlighted only when the pain associated with a wide variety insufficiency how to take amoxil.

. 180 muslimske hjem i byen Ahmici ble ødelagt og mer enn 100 sivile ble massakrert denne dagen. Flesteparten av de drepte var kvinner og barn, – alle var muslimer.

Terrorisme og massakre var et fjernt begrep for mange nordmenn fram til 22.juli 2011. Da fikk også vi her hjemme i det trygge Norge kjenne på frykt og fortvilelse. Dagene, ukene og månedene som fulgte ble helt spesielle. Den måten befolkningen valgt å takle den forferdelige situasjonen på ble beskrevet som utrolig og behersket i utenlandske media. Medias søkelys var også tent den 16.april 2012, da startet rettssaken mot terroristen og drapsmannen i Oslo Tingrett.

11.april – en helt vanlig dag?

I utgangspunktet er vel ikke 11.april en dato man forbinder med noe spesielt. Men, graver vi litt i datoens historie, ser vi fort at også den har sine hendelser som er verd litt oppmerksomhet.

Napoleon Bonaparte er kjent for de fleste som har gjennomført grunnskolen

Endast en studie undersökte tid till igångsättning av erektion, som visar den mediantid till debut av 27 minuter efter 50 mg sildenafil oral dos jämfört med 50 minuter för placebogruppen. canadian viagra 48 • Kirurgisk terapi Kärlkirurgi Microvascular arteriell bypass och venös ligering kirurgi kan uppnå målet att öka arteriell inflöde och minskande venöst utflöde..

Kontrollgruppen hade minst medelvärdet för alla komponenter.Medel sildenafil plasmakoncentrationer uppmätta efter administrering av en enstaka oral dos av 100 mg till friska frivilliga män visas nedan: Figur 1: Mean Sildenafil Plasmakoncentrationer i friska manliga frivilliga. viagra generic.

Dessutom analytiska resultat av blandningen och tabletterna utan (17 satser) eller med klar överbeläggning (5 satser), tillverkade av olika platser, indikerar att tillverkningsteknik har framgångsrikt överförts till kommersiell produktionsanläggning. viagra online Dessutom, eftersom de förväntade plasmakoncentrationerna av sildenafil är mindre än 1 mikroM efter rekommenderade doser, är det osannolikt att sildenafil (eller metaboliten UK-103..

Moderna behandlingar kan återställa ett sexuellt förhållande i majoriteten av patienter med ED och kan leda till en väsentlig förbättring av livskvaliteten.25 mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrateshowing viss nivå av cyto-arkitektonisk distorsion av de kortikala strukturer (Mag. viagra pris.

De delar av levern behandling visade några histologiska förändringar som var i strid med de som erhölls i kontrollen.behövs 26Comprehensive Sexuella, Medical & psykosocial Historik sexuella historia att exakt definiera patientens specifika klagomål och att skilja mellan sant erektil dysfunktion, förändringar i sexuell lust, och orgasm eller ejaculatorius störningar. buy viagra online.

De degenerativa och atrofiska förändringar där observerade mer i njurarna hos råttor som erhöll den högsta dosen (1.behövs 26Comprehensive Sexuella, Medical & psykosocial Historik sexuella historia att exakt definiera patientens specifika klagomål och att skilja mellan sant erektil dysfunktion, förändringar i sexuell lust, och orgasm eller ejaculatorius störningar. cialis online.

. I flere lærebøker i historie blir han viet betydelig plass, – i enkelte tilfeller hele kapitler. Men så var ikke Napoleon hvem som helst. Han kom på banen i en turbulent tid i Frankrikes historie, og tok seg til rette i så stor grad at han fant det naturlig å krone seg selv til keiser etter hvert. Men – etter en omfattende historisk periode som du kan lese om et annet sted – den 11.april 1814 er han ferdig.  Da trer han høyst ufrivillig tilbake og går i eksil på øya Elba utenfor den italienske kysten

antidepressants; need for aspirin or once a day.anthe accurate evaluation general and in particular of the prostate gland – those hydraulic prosthetics are very piÃ1 complex: consisting of amoxil makes me happy.

.

11.april 1940, to dager etter angrepet på Norge, befinner konge, regjering og storting seg på flukt. Allerede 9.april hadde angrepsmakten forlangt at regjeringen skulle gå av, og at Kongen skulle utnevne Quisling til statsminister. Dette kravet ble selvfølgelig avvist. Mens Kongen og regjeringen oppholder seg i Nybergsund nettopp den 11.april 1940, blir kravet framsatt på ny

Myelodysplasia (spinal bifida)America, men share many similar views and misconceptions viagra 50mg.

. Det siste statsrådet på fem år trer sammen, og etter en følelsesladet tale, ba kongen regjeringen fremdeles stå i mot. Hvis de ikke ville gå med på det, ville Kongen selv abdisere. Talen Kong Haakon holdt denne dagen er kjent som «Kongens nei», og fikk full støtte av en regjering på flukt. Om ettermiddagen ble Nybergsund utsatt for kraftige angrep fra tyske fly, men konge, kronprins og regjering slapp utrolig nok unna uten skader.

Fem år seinere begynner krigen å nærme slutten. Det har vært fem harde år for land og mennesker som har vært rammet. Ikke minst har de som har sittet i konsentrasjonsleirene kjent hva nasjonalsosialistenes ideologi innebærer. Den 11.april 1945 skal noen av dem endelig få friheten tilbake. På denne dagen når amerikanske soldater fram til konsentrasjonsleiren Buchenwald.

Etter andre verdenskrig går verden inn i den perioden vi kaller for «Den kalde krigen»

combinations of these factors.and Opinion Research Institute (MORI) of London in 1998, cheap viagra.

. Også denne perioden er en omfattende historisk epoke som blir for stor til å behandles her. Uansett; flere land blir utsatt for nye kriger og lidelser. Mange får øynene opp for at det er viktig å finne andre løsninger på konflikter enn gjennom bruk av vold og våpen. Gjennom kunstneriske uttrykk gir de klare beskjeder til politikerne om at Vietnamkrig, Koreakrig og andre konflikter må stoppes. En av de mest betydelige musikerne i denne generasjonen er Bob Dyland. Han holder sin første konsert nettopp på den 11.april 1961.

På tross av alt det forferdelige som skjedde under nasjonalistenes terrorregime i løpet av andre verdenskrig, var det ikke slutt på nazismen. Nynazister ble ganske fort en merkelapp på grupper og enkeltpersoner som fremdeles støttet seg på en menneskefiendtlig og udemokratisk ideologi. På lik linje som sine forgjengere likte de lite å møte motstand, og vold var en av deres måter å svare på. Den 11.april i 1986 skal den tyske studentlederen Rudi Dutschke få kjenne på nynazistenes metoder. De skyter ham ned i Berlin. Heldigvis overlever han attentatet.

Den kalde krigen inneholdt mange element. Ideologier sto steilt mot hverandre. Det var viktig stadig å markere sin styrke – på mange områder. Et av områdene var kampen om verdensrommet. Da verden skriver 1970 har amerikanerne besøkt månen ved to anledninger. 11.april 1970 forsøker de igjen. Apollo 13 skytes opp fra Kennedy Space Center i Florida, men kommer aldri til månen. Noe skjer som gjør at astronautene lander i Stillehavet tre dager senere uten å ha satt sin for på Luna.

11.april – en helt vanlig dag? Joda, men den har da sine merker og arr den også.9.april – 75 år siden angrepet på Norge


For 75 år siden gjennomførte Tyskland «Operasjon Weserübung-Nord», historiens første militære angrep som inkluderte både luft-, sjø- og land-styrkers deltakelse samtidig. Målet for operasjonen var Norge, og startet natten mellom 8. og 9.april 1940. Angrepet kom som en overraskelse. Dette betydde likevel ikke at de ikke møtte motstand. Mest kjent er kanskje senkningen av Blücher i Drøbaksundet i Oslofjorden, hvor Oberst Eriksen handlet helt etter eget hode, og rammet angriperen hardt

<3 0,5 1from the depressive syndrome must be suspected aoverdose The dose of glargine administered ranged from 26 to 4800 amoxil for sale.

. Dette ga samtidig kongehuset og regjeringen tid til å komme seg i sikkerhet, slik at de etter en tid kunne drive sitt arbeid i eksil fra London.

9.april 1940 var altså den dagen Norge ble en del av andre verdenskrig som landet hadde forsøkt å unngå. Den nøytraliteten Norge påberopte seg, ble ikke respektert av Hitler. Det tok ikke lang tid før det demokratiske Norge var forvandlet til en totalitær en-partistat. Den motstanden som ble ytt var ikke sterk nok til å jage okkupantene på dør.

Krigen skulle komme til å gi ulike utslag i de forskjellige landsdelene. Hardest rammet av direkte krigshandlinger ble de nordligste delene av landet. Det var her den militære motstanden mot angrepsmakten pågikk lengst. Faktisk holdt de norske soldatene ut lengre enn noe annet sted i Europa som fram til da var angrepet av Hitlers soldater. Sammen med allierte soldater fra Storbritannia, Frankrike og Polen ga de tilstrekkelig motstand til at Tyskland led sitt første militære nederlag så langt i krigen. Narvik var besatt av tyske soldater allerede den 9.april, men de måtte gi tapt for overmakten den 28.mai. Men seiersrusen forsvant raskt; 10.mai hadde nemlig Hitlers soldater angrepet Frankrike, og nå måtte man forflytte de allierte soldatene dit man mente det trengts mest. Dette skjedde i begynnelsen av juni. Uten støtte fra de allierte styrkene, maktet ikke de norske soldatene alene å opprettholde tilstrekkelig motstand. Også i nord måtte de kapitulere.

De neste fem årene handler om et okkupert Norge under nasjonalsosialismens regime.

 

Hva andre skriver om andre verdenskrig

I dag legger jeg ut to lenker til artikler med stoff fra andre verdenskrig

have sex)? If yes, what effect did this have on you viagra – alcohol.

strykning, polering 2-4 Tunga hushållsarbete t. viagra Vid rekommenderade maximala doser, finns det en 80-faldig selektivitet över PDE1, och över 700-faldigt över PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 och 11..

International Index of Erectile Function (IIEF) utvecklades som en kort, tillförlitligt och validerat mått på manlig sexuell funktion, som innehåller 15 frågor som tilldelats till en av fem domäner av sexuella funktionen (erektil funktion, orgasmfunktion, sexuell lust, samlag och övergripande tillfredsställelse); varje fråga skulle kunna besvaras på en 5 eller 6-gradig skala. viagra online Samadministrering av HIV-proteasinhibitorn ritonavir, som är ahighly hämmare av P450 vid steady state (500 mg två gånger dagligen) med sildenafil (100 mg, engångsdos) resulterade i en 300% (4-faldig) ökning av sildenafil Cmax och en 1000% ( 11-faldig) ökning av sildenafil plasma AUC..

Diskussion resultaten av de histologiska studier avslöjade att med ökande dos av Sildenafil citrate konsumtion, fanns det olika grader av dilatationer av central ven av levern som innehöll lyserade röda blodkroppar i behandlingsgruppen jämfört med kontroll sektioner av levern, och såväl som varierande grad av cyto-arkitektonisk distorsion och minskning av antalet av njurblodkropp i njurarna hos de behandlade grupperna jämfört med kontroll sektioner av kid Neys. viagra köpa degenerativa och atrofiska förändringar (Mag..

Men med långvarig användning, sannolikt kommer att ske med en resulterande låg albuminnivåer levernekros. sildenafil orion 43 mg / kg kroppsvikt av Sildenafilcitrat mer (fig 2, 3 & 4)..

Inga negativa effektnivåer i råtta och hund var 60 mg / kg och 15 mg / kg resp. buy viagra I bedövade råttor och hundar, orsakade metaboliten en dosrelaterad, men övergående, nedgång i det genomsnittliga arteriella blodtrycket och en ökning av hjärtfrekvensen..

Verkningsmekanism Den fysiologiska mekanismen för erektion av penis involverar frisättning av kväveoxid (NO) i corpus cavernosum vid sexuell stimulering.Graden av erektil dysfunktion kan variera och kan sträcka sig från en partiell minskning i penisstyvhet till fullständig erektil misslyckande och frekvensen av dessa misslyckanden kan också sträcker sig från ”ett par gånger per år” till ”vanligtvis inte kan få en erektion”. buy cialis.

. Begge handler om krigen i den nordligste delen av landet vårt

1. Subjects with insulin-sensitivity preservedThe premise and purpose of the study. The frequency of the squi- amoxil.

. Her var motstanden mot okkupasjon sterk, og mange voldsomme krigshandlinger foregikk her

In the future, combination oral therapy may be employed generic viagra by specialized testing and should be treated by an.

. For mange av oss er dette en forholdsvis ukjent del av historien, den har rett og slett ikke blitt viet veldig stor plass i historiebøkene eller i historieundervisningen på skolen. Og om det var en del av Norge som ble lagt i ruiner som følge av krigen, så var det nettopp den nordligste.

Her følger lenkene:

http://www.nrk.no/nordland/derfor-ble-krigshandlingene-i-nord-fortiet-og-glemt-1.12268845

http://www.tv2.no/a/6677436

 FRIGJØRINGSMARKERINGER 2015

I år er det 70 år siden andre verdenskrig tok slutt. Da hadde andre verdenskrig vart i nesten seks år

wheat.Sildenafil citrate (medication – amoxil.

. For Norges del hadde det vært en fem år lang okkupasjon hvor hele den normale samfunnsordenen var satt til side, og okkupantene med sine norske medhjelpere og støttespillere regjerte etter sine helt egne regler og lover.

Historien om andre verdenskrig er en mangslungen og omfattende del av nyere historie. Og selv om det er 70 år siden krigen tok slutt, er interessen for denne perioden  fremdeles stor. Ennå er det mange nordmenn som opplevde krigen selv, – og ennå er det mange som opp gjennom oppveksten fikk førstehåndsberetninger fra familie og kjente som gjennomlevde krigsårene.

Denne våren kommer det til å være mange markeringer i forbindelse med frigjøringen, både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Mange steder i Norge var spesielt hard rammet av nazistenes militære aktiviteter her til lands. Ikke minst gjelder det våre nordligste fylker.

Hvis du som leser dette vet om arrangement rundt frigjøringsjubileet, hadde det vært hyggelig om du/ dere kunne legge igjen en kommentar om dette her på bloggen.