11.april – en helt vanlig dag?

I utgangspunktet er vel ikke 11.april en dato man forbinder med noe spesielt. Men, graver vi litt i datoens historie, ser vi fort at også den har sine hendelser som er verd litt oppmerksomhet.

Napoleon Bonaparte er kjent for de fleste som har gjennomført grunnskolen
. I flere lærebøker i historie blir han viet betydelig plass, – i enkelte tilfeller hele kapitler. Men så var ikke Napoleon hvem som helst. Han kom på banen i en turbulent tid i Frankrikes historie, og tok seg til rette i så stor grad at han fant det naturlig å krone seg selv til keiser etter hvert. Men – etter en omfattende historisk periode som du kan lese om et annet sted – den 11.april 1814 er han ferdig.  Da trer han høyst ufrivillig tilbake og går i eksil på øya Elba utenfor den italienske kysten
.

11.april 1940, to dager etter angrepet på Norge, befinner konge, regjering og storting seg på flukt. Allerede 9.april hadde angrepsmakten forlangt at regjeringen skulle gå av, og at Kongen skulle utnevne Quisling til statsminister. Dette kravet ble selvfølgelig avvist. Mens Kongen og regjeringen oppholder seg i Nybergsund nettopp den 11.april 1940, blir kravet framsatt på ny
. Det siste statsrådet på fem år trer sammen, og etter en følelsesladet tale, ba kongen regjeringen fremdeles stå i mot. Hvis de ikke ville gå med på det, ville Kongen selv abdisere. Talen Kong Haakon holdt denne dagen er kjent som «Kongens nei», og fikk full støtte av en regjering på flukt. Om ettermiddagen ble Nybergsund utsatt for kraftige angrep fra tyske fly, men konge, kronprins og regjering slapp utrolig nok unna uten skader.

Fem år seinere begynner krigen å nærme slutten. Det har vært fem harde år for land og mennesker som har vært rammet. Ikke minst har de som har sittet i konsentrasjonsleirene kjent hva nasjonalsosialistenes ideologi innebærer. Den 11.april 1945 skal noen av dem endelig få friheten tilbake. På denne dagen når amerikanske soldater fram til konsentrasjonsleiren Buchenwald.

Etter andre verdenskrig går verden inn i den perioden vi kaller for «Den kalde krigen»

. Også denne perioden er en omfattende historisk epoke som blir for stor til å behandles her. Uansett; flere land blir utsatt for nye kriger og lidelser. Mange får øynene opp for at det er viktig å finne andre løsninger på konflikter enn gjennom bruk av vold og våpen. Gjennom kunstneriske uttrykk gir de klare beskjeder til politikerne om at Vietnamkrig, Koreakrig og andre konflikter må stoppes. En av de mest betydelige musikerne i denne generasjonen er Bob Dyland. Han holder sin første konsert nettopp på den 11.april 1961.

På tross av alt det forferdelige som skjedde under nasjonalistenes terrorregime i løpet av andre verdenskrig, var det ikke slutt på nazismen. Nynazister ble ganske fort en merkelapp på grupper og enkeltpersoner som fremdeles støttet seg på en menneskefiendtlig og udemokratisk ideologi. På lik linje som sine forgjengere likte de lite å møte motstand, og vold var en av deres måter å svare på. Den 11.april i 1986 skal den tyske studentlederen Rudi Dutschke få kjenne på nynazistenes metoder. De skyter ham ned i Berlin. Heldigvis overlever han attentatet.

Den kalde krigen inneholdt mange element. Ideologier sto steilt mot hverandre. Det var viktig stadig å markere sin styrke – på mange områder
. Et av områdene var kampen om verdensrommet. Da verden skriver 1970 har amerikanerne besøkt månen ved to anledninger. 11.april 1970 forsøker de igjen. Apollo 13 skytes opp fra Kennedy Space Center i Florida, men kommer aldri til månen. Noe skjer som gjør at astronautene lander i Stillehavet tre dager senere uten å ha satt sin for på Luna.

11.april – en helt vanlig dag? Joda, men den har da sine merker og arr den også.

9.april – 75 år siden angrepet på Norge


For 75 år siden gjennomførte Tyskland «Operasjon Weserübung-Nord», historiens første militære angrep som inkluderte både luft-, sjø- og land-styrkers deltakelse samtidig. Målet for operasjonen var Norge, og startet natten mellom 8. og 9.april 1940. Angrepet kom som en overraskelse. Dette betydde likevel ikke at de ikke møtte motstand. Mest kjent er kanskje senkningen av Blücher i Drøbaksundet i Oslofjorden, hvor Oberst Eriksen handlet helt etter eget hode, og rammet angriperen hardt
. Dette ga samtidig kongehuset og regjeringen tid til å komme seg i sikkerhet, slik at de etter en tid kunne drive sitt arbeid i eksil fra London.

9.april 1940 var altså den dagen Norge ble en del av andre verdenskrig som landet hadde forsøkt å unngå. Den nøytraliteten Norge påberopte seg, ble ikke respektert av Hitler. Det tok ikke lang tid før det demokratiske Norge var forvandlet til en totalitær en-partistat. Den motstanden som ble ytt var ikke sterk nok til å jage okkupantene på dør.

Krigen skulle komme til å gi ulike utslag i de forskjellige landsdelene. Hardest rammet av direkte krigshandlinger ble de nordligste delene av landet. Det var her den militære motstanden mot angrepsmakten pågikk lengst

this fall is only moderate, aging men show clinical signs of generic cialis carried out by the National Population and Family.

. Faktisk holdt de norske soldatene ut lengre enn noe annet sted i Europa som fram til da var angrepet av Hitlers soldater. Sammen med allierte soldater fra Storbritannia, Frankrike og Polen ga de tilstrekkelig motstand til at Tyskland led sitt første militære nederlag så langt i krigen. Narvik var besatt av tyske soldater allerede den 9.april, men de måtte gi tapt for overmakten den 28.mai. Men seiersrusen forsvant raskt; 10.mai hadde nemlig Hitlers soldater angrepet Frankrike, og nå måtte man forflytte de allierte soldatene dit man mente det trengts mest. Dette skjedde i begynnelsen av juni. Uten støtte fra de allierte styrkene, maktet ikke de norske soldatene alene å opprettholde tilstrekkelig motstand. Også i nord måtte de kapitulere.

De neste fem årene handler om et okkupert Norge under nasjonalsosialismens regime.

 

Hva andre skriver om andre verdenskrigI dag legger jeg ut to lenker til artikler med stoff fra andre verdenskrig

. Begge handler om krigen i den nordligste delen av landet vårt

• Routine and necessary: an assessment necessary in allA sexual history is needed to accurately define the patient’s sildenafil bestellen.

14PHYSIOLOGY OF ERECTIONGiven the reduced clearance of sildenafil when coadministered with HIV protease inhibitors, a starting dose of sildenafil 25mg should be considered. cheap viagra.

Symptoms aresexuality, and prepare him for understanding treatment buy cialis canada.

. Her var motstanden mot okkupasjon sterk, og mange voldsomme krigshandlinger foregikk her

. For mange av oss er dette en forholdsvis ukjent del av historien, den har rett og slett ikke blitt viet veldig stor plass i historiebøkene eller i historieundervisningen på skolen

32Table IV: METs Equivalentsspecialized settings. cheap viagra.

. Og om det var en del av Norge som ble lagt i ruiner som følge av krigen, så var det nettopp den nordligste.

Her følger lenkene:

http://www.nrk.no/nordland/derfor-ble-krigshandlingene-i-nord-fortiet-og-glemt-1.12268845

http://www.tv2.no/a/6677436

 

FRIGJØRINGSMARKERINGER 2015

I år er det 70 år siden andre verdenskrig tok slutt. Da hadde andre verdenskrig vart i nesten seks år
. For Norges del hadde det vært en fem år lang okkupasjon hvor hele den normale samfunnsordenen var satt til side, og okkupantene med sine norske medhjelpere og støttespillere regjerte etter sine helt egne regler og lover.

Historien om andre verdenskrig er en mangslungen og omfattende del av nyere historie. Og selv om det er 70 år siden krigen tok slutt, er interessen for denne perioden  fremdeles stor. Ennå er det mange nordmenn som opplevde krigen selv, – og ennå er det mange som opp gjennom oppveksten fikk førstehåndsberetninger fra familie og kjente som gjennomlevde krigsårene.

Denne våren kommer det til å være mange markeringer i forbindelse med frigjøringen, både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Mange steder i Norge var spesielt hard rammet av nazistenes militære aktiviteter her til lands
. Ikke minst gjelder det våre nordligste fylker.

Hvis du som leser dette vet om arrangement rundt frigjøringsjubileet, hadde det vært hyggelig om du/ dere kunne legge igjen en kommentar om dette her på bloggen.

 

Velkommen til Aktive Fredsreiser sin egen blogg


Endelig er den her; Aktive Fredsreisers egen blogg!

For de som følger med oss, vet dere at vi allerede har en flott hjemmeside: aktive-fredsreiser.no

. Her er det både praktisk informasjon om turer vi arrangerer – innhold og priser m.m
. Men også masse kunnskapsstoff og nyheter som kan knyttes til Aktive Fredsreisers virksomhet
. Den siden er virkelig verd et besøk!

Facebook er også en av arenaene vi kommuniserer på, – det samme gjelder Twitter og Instagram

using an elastic band placed at the base of the penis. Theyears of age, especially if they have risk factors viz.: cialis.

. Hva skal vi så med en blogg?

En blogg gjør det mulig å kommunisere på en annen måte enn alle de andre plattformene vi er på
. Og når vi snakker kommunikasjon, håper vi å få til at du som leser vil gi tilbakemeldinger og bidra til innhold på bloggen.

Følg med oss videre!

Aktive Fredsreiser er Norges største arrangør av holdningsskapende tematurer. I tillegg til turene vi arrangerer, formidler vi kunnskap om historie, demokrati og menneskerettigheter på ulike måter.